MedischcentrumFysioBloemist

Over ons.

Stichting Hulpdienst Soesterberg bestaat al meer dan 40 jaar.

In 1974 startte deze hulpdienst 'voor Soesterbergers, door Soesterbergers' als initiatief van de toenmalige wijkraad. Sinds die tijd is er natuurlijk wel wat veranderd, maar nog altijd zetten vrijwilligers zich belangeloos in voor hun dorpsgenoten met als slogan "Als burenhulp even niet lukt".

Activiteiten zijn onder andere vervoer per auto naar een van de ziekenhuizen in de regio, de huisarts, fysiotherapeut of kapper en kleine hand- en spandiensten in huis of tuin. Ook kleine computerproblemen kunnen worden opgelost. Het bestuur is als volgt samengesteld:

dhr. Jan Wim Roozenbeek, voorzitter
mw. Corry van Ginkel, secretaris/penningmeester
mw. Paula van den Berg, coördinator hulpvragen
dhr. Roelof Bisschop, bestuurslid